Jiaxing Fashion Home Products Co., Ltd.


Add:No.8 Zhengyuan Road,Jiaxing,Zhejiang,China
Post Code:314000


Tel: 0086-573-82209371
Fax: 0086-573-82297768
Email:sales@goldstate.net.cn
Web Site:www.goldstate.net.cn

娴橧CP澶13017615鍙-1